نمایندگی‌های انحصاری

شرکت MediDaTec به شرکای قدرتمندی در اجرای پروژه‌های خود متکی است. ما ارائه‌دهنده انحصاری بیش از 50 محصول آلمانی در زمینه تکنولوژی پزشکی، نرم‌افزار و دارو هستیم. در این بخش، نام شرکت‌هایی که ما نماینده انحصاری آنها در ایران و در برخی موارد خاورمیانه هستیم و محصولاتی که ما در پروژه‌های آینده به ارمغان می‌آوریم را مشاهده می‌کنید.

تجهیزات پزشکی

Amedes Group

Medical-diagnostic laboratory

www.amedes-group.com
BHT

Hygiene technology

www.bht.de
Compri Laser Systems

Laser system, vein surgery and phlebology

www.compri-laser-systems.com
Dr. Weigert

Hygiene technology

www.drweigert.com
Edap tms

Sonoloth ESWL, kidney stone treatment and prostate cancer treatment with ultrasound

www.edap-tms.com
Endoteq

Laser for phlebology, ENT and proctology

www.endoteq.de
Heinen + Löwenstein & Co.

Ventilators, anesthesia, home mech. ventilation

hul.de/
Heltschl Medizintechnik

Laser devices, oncology and wound care

www.heltschl.com
MBST

Nuclear magnetic resonance therapy

www.mbst.de
MedCom online

Brachytherapy software and hardware

www.medcom-online.de
MPB Scherer Medizinprodukte

Nuclear medicine equipment

www.mpb-scherer.at
MTM Medizintechnik

Endoprosthetics, knee, hip and cervical spine

www.mtm-medizintechnik.de
Novogenia

Medical-diagnostic laboratory

www.novogenia.com
Roesys

Digital X-ray machines with image processing

www.roesys.de
Vivosight

Laser scanner for skin cancer detection

www.vivosight.com

نرم‌افزار

Carus

Hospital (KIS)- and X-ray information (RIS) system

www.carus-it.com
GE Software

PACS, RIS

www.ge.com
Nexus AG

PACS, RIS, KIS

www.nexus-ag.de
PergamonMed

PACS, RIS

www.pergamonmed.com

مواد مصرفی

GHD GesundHeits GmbH

Stoma care, tracheotomy, laryngectomy

www.gesundheitsgmbh.de
Heinzmann Workfashion

Clinical clothing

www.heinzmann-workfashion.de
Henry Shein Medical

Clinical needs

henryschein-med.de
KS natec AG

Hygiene

Info
Stahl Wäschereimaschinen

Washing machines, dryers, rotary ironers, folding machines and centrifuges

www.stahl-waeschereimaschinen.de

دارویی

Farco Pharma

Instilgel, Endogel, etc.

www.farco-pharma.de
Radco Imaging

Contrast media

www.radco-imaging.de

آرایشی و بهداشتی

Andromol

Impotence treatment

www.andromol.com
Vegas

Cosmetics and health supplement

www.vegascosmetics.de